Disclaimer

Overeenkomst

Gebruik van deze website "Tolkdiensten Birmees-Nederlands" is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker instemt met deze overeenkomst. Als de bezoeker niet accoord gaat met deze overeenkomst is de enige optie de website "Tolkdiensten Birmees-Nederlands" niet te bekijken of te bezoeken en geen gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Sommige functionaliteiten op deze website worden door derden aangeboden.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door "Tolkdiensten Birmees-Nederlands" uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen enkele garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de aangeboden informatie kan het voorkomen dat deze informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Daarom wordt er geen enkele garantie gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment worden gewijzigd of verwijderd.
Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn enkel opgenomen ter informatie voor de gebruiker van deze website. "Tolkdiensten Birmees-Nederlands" geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of beschikbaarheid van deze websites.

Privacybeleid

Het privacybeleid elders vermeld op deze website is een integraal onderdeel van deze disclaimer.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen tekst, logo's en/of foto's zijn het eigendom van "Tolkdiensten Birmees-Nederlands", Nieuwegein, Nederland en worden beschermd door het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is daarom niet toegestaan om de gehele of gedeeltelijke tekst, logo's en/of foto's van deze website te herpubliceren of te herdistribueren in welke vorm dan ook, zonder uitdrukelijke toestemming van "Tolkdiensten Birmees-Nederlands", Nieuwegein, Nederland. Voor logo's van derden gelden de auteursrechten van de betreffende websites.

Wijzigingen in de overeenkomst

"Tolkdiensten Birmees-Nederlands" behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde overeenkomst gaat in op de datum van wijziging.

Eigendom

Deze website, haar internetdomeinnaam, website, foto's, logo's, tekst, diensten en copyrights zijn het eigendom van "Tolkdiensten Birmees-Nederlands", Nieuwegein, Nederland.

Vragen?

Stuur voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze disclaimer een e-mail naar:

Tekst laatst gewijzigd: 19 augustus 2018

Terug


DisclaimerPrivacybeleidCookiebeleid